سوالات متداول

ابتدا خدمت موردنظر خود را بیابید و مراحل درخواست سفارش را طی کنید. پس از گذشت زمانی کوتاه ۳ تا ۵ متخصص به شما اعلام آمادگی می‌کنند. سپس با توجه به امتیاز متخصصان و قیمت پیشنهادی‌شان، یکی را انتخاب کنید. متخصص در زمان و محلی که شما تعیین کردید، حاضر می‌شود و کار را انجام می‌دهد. پس از اتمام خدمت، می‌توانید میزان رضایت خود را از کیفیت انجام‌شدن خدمت ثبت کنید.

در حال حاضر فقط در اصفهان