پروژه لاراول

کاربرد و علل پروژه

  • با استفاده از دیتابیس mysql اطلاعات ذخیره میشود.
  • از طریق فرم اطلاعات توسط کاربر ثبت میشود
  • خروجی صفحات معمولی توسط بوت استرپ طراحی شده است.
  •  امکان ثبت نام و ورود
  • برای تعامل با اپلیکیشن خروجی جیسون خواهد داشت.
مهارت یا کار
PHP
Bootstrap
MySql