نوشته‌ها

FPGA و کاربرد آن در واحدهای پردازش و کنترل سیستم های مخابراتی

FPGA و کاربرد آن در واحدهای پردازش و کنترل سیستم های مخابراتی در این نوشتار یکی از حوزه های کاربردی FPGA که بخش های پردازش و کنترلی سیستم های مخابراتی می باشد توضیح داده شده است. علت انتخاب این حوزه آشنایی من به عنوان نویسنده با این حوزه م…