با چه زبانی برنامه بنویسیم؟

کامپیوتر مثل فردی است که همه چی میفهمه ولی باید با زبان ساده باهاش صحبت کرد و همه چیز را براش توضیح داد همونطور که انیشتن میگه علم را طوری یاد بگیر که حتی بتونی به مادربزرگت توضیح بدی   این نوشته بروز میشود…