شوک در بازار کامپیوتر

میرمهدی کمیجانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: کاهش قیمت دلار باعث شد که ما شاهد شوک بزرگی به بازار لوازم کامپیوتر باشیم به طوری که تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد کلیه لوازم آی تی کاهش قیمت داشتند.

به گزارش صبحانه،میرمهدی کمیجانی رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: کاهش قیمت دلار باعث شد که ما شاهد شوک بزرگی به بازار لوازم کامپیوتر باشیم به طوری که تاکنون ۲۰ تا ۳۰ درصد کلیه لوازم آی تی کاهش قیمت داشتند.کمیجانی در ادامه گفت: نوسان قیمت ارز سبب شده که هیچ کس ریسک خرید کالا نکند، زیرا هنوز مشخص نیست کف قیمت دلار چقدر خواهد بود. طی سه روز قیمت از ۲۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تغییر داشته است و این رقم بزرگی در کالای عمده به حساب می‌آید. این در حالی است که اگر قیمت دلار امروز بر روی ۱۴ هزار تومان تثبیت شود با علم به اینکه بسیاری از کالا‌ها در گمرک است ما کاهش ۵۰ درصدی دوباره قیمت‌ها را خواهیم داشت.